PODRUČJA ZAHVATA

Saznajte više o područjima za koje nudimo edukacije i usavršavanja

Body Lift

Više od 70 godina plastični kirurzi tretiraju opuštanje kože zbog gubitka elastičnosti i…

Estetska kirurgija dojke

Estetska kirurgija dojke obuhvaća različite kirurške zahvate koji se izvode s ciljem poboljšanja…

Dermatološka kirurgija

Dermatološka kirurgija obuhvaća širok raspon dijagnostičkih i terapijskih postupaka koji se…

Kirurgija šake

Plastični kirurzi u svojoj edukaciji su osposobljeni za kirurgiju šake koja je izrazito zahtjevna u…